Review Sản phẩm

trống hội làng đọi tam

TRỐNG GỖ MÍT

Trống gỗ mít da trâu là sản phẩm được sản xuất trực tiếp bởi các người thợ lành nghề tại Làng nghề trống đọi tam. Với truyền thống hàng trăm năm được thừa hưởng từ các ông cha để lại thì con cháu tại Làng đọi tam vẫn luôn cố gắng để phát huy truyền thống văn…

Xem thêm